ȘTIRI Târnăveni

Află ce trebuie să faci dacă vrei să fii recenzor la Târnăveni

Municipiul Târnăveni, cu sediul în Târnăveni, P-ţa Primăriei, nr. 7, jud. Mureş, tel/fax 0265/443400, cod fiscal 4323535, reprezentant legal prin PRIMAR – MEGHEȘAN NICOLAE SORIN încheie contract de prestări servicii pentru:

Un număr de 8 RECENZORI pentru autorecenzarea asistată (ARA) din Municipiul Târnăveni.

MODALITATEA DE CONTRACTARE: Contract de servicii

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:
Participarea la instruirea organizată de UJIR la o dată care va fi comunicată ulterior;
Colectarea datelor : autorecenzarea asistată (ARA): 03 – 15 mai 2022

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII
Activitatea recenzorilor ARA se va desfășura în următoarele spații amenajate de către UAT Mun. Târnăveni în vederea autorecenzării:
Clubul Pensionarilor nr. 1 – Mun. Târnăveni, str. Republicii, nr. 61
Casa de Cultură „Mihai Eminescu” – Mun. Târnăveni, str. Republicii, nr. 32
Serviciul Taxe și Impozite Locale – Mun. Târnăveni, str. Republicii, nr. 84
Clubul Pensionarilor nr. 2 – Mun. Târnăveni, str. 1 Decembrie 1918, nr.46, V10
Sediul DAS – Mun. Târnăveni, str. Avram Iancu, nr.160
Sediul DAS – Mun. Târnăveni, str. Avram Iancu, nr. 160
Căminul Cultural Bobohalma – Bobohalma, f.n.
Școala Gimnazială “Vasile Moldovan” – Târnăveni, str. Fabricii, nr. 4

CONDIȚII PRIVIND CONTRACTAREA SERVICILOR:
Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete (certificat ECDL, reprezină avantaj);
Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic și riguros;
Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
Rezistență la stres și lucru sub presiune;
În zonele /comunitățile cu populație de altă etnie decât cea română, cunoașterea limbii acelei etnii și a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfășurarea muncii în teren;
Expertiză în domeniul statisticii, al administrației publice, experința de operator statistic sau ca personal RGA (recensământ general agricol), reprezintă avantaj.

 

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT:
Atribuțiile Personalului De Recensământ, respectiv recenzori ARA sunt conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 la H.G. nr. 145/2022, privind modificarea și completarea H.G. nr. 1071/2020, pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE:
Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore/zi (până la sfârșitul zilei);
Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbăta și/sau duminica) și în zilele de sărbători legale.

PROGRAMUL DE LUCRU:
Luni – Vineri: 16:00 – 20:00, cu excepția spațiului amenajat la sediul Serviciului Impozite și Taxe Locale, care va fi: 13:00 – 20:00
Sâmbătă – Dumininică: 08:00 – 20:00, conform unui program stabilit de recenzorul ARA în funcție de solicitările persoanelor pentru asistare la autorecenzare.

Cererile de înscriere în lista de candidați ca recenzori ARA se vor depune la Registratura Primăriei Municipiului Târnăveni până la data de 18.02.2022, ora 12:00 și vor fi însoțite de documente care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislație și indicate în anunț.

Mai jos poți descărca modelul cererii de înscriere:

Model cerere de înscriere pentru recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) (forma editabilă)