ȘTIRI Târnăveni

Privegherea părintelui Vasile-Onoriu Ciulea are loc vineri, 14 aprilie la biserica ”Sfinţii Arhangheli” din Târnăveni

Cu adâncă durere în suflet, dar cu credinţă, cu speranţă şi iubire, Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Parohia Târnăveni I, anunţă trecerea în veşnicia cea sfântă şi fericită a Părintelui Protopop Vasile-Onoriu Ciulea.
Serviciul privegherii va avea loc Vineri 14 Aprilie la biserica ”Sfinţii Arhangheli” din Târnăveni, urmând ca Sâmbătă 15 Aprilie la ora 10 să fie celebrată Sfânta Liturghie pentru odihna sufletului părintelui, iar la ora 11 să fie oficiat serviciul înmormântării, prezidiat de către Preasfinţia Sa Cristian Crişan, Episcop Auxiliar de Alba Iulia şi Făgăraş.
Încredinţăm bunului Dumnezeu sufletul bun şi harnic pentru suflete al părintelui Vasile, cerându-i Preasfintei Fecioare Maria, maica bună a preoţilor să-i mijlocească pace, bucurie, seninătate şi lumină. Cerem părintelui să se roage pentru noi când va celebra Sfânta Liturghie eternă în faţa Tronului lui Dumnezeu, cu îngerii şi sfinţii.