ȘTIRI Târnăveni

Târnăveni: În atenţia deţinătorilor de sisteme individuale de colectare şi evacuare a apelor uzate

 

Având în vedere intrarea în vigoare a hotărârii privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcţia, inscrierea, înregistrarea, controlul, exploatarea şi intreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate, sunt rugați să ia măsurile necesare in vederea conformării -utilizatorii, persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă. Aceștia au obligaţia de a se racorda la sistemele publice de canalizare existente sau nou-infiinţate. Persoanele fizice şi juridice au obligaţia utilizării unor sisteme individuale adecvate sau alte sisteme corespunzătoare care pot asigura acelaşi nivel de protecţie a mediului, exclusiv în situaţia în care instalarea unei reţele publice de canalizare nu se justifică din punctul de vedere al impactului asupra mediului sau din motive economice. Potrivit comunicatului emis de Primăria Târnăveni, persoanele fizice şi juridice care deţin sisteme individuale de colectare şi evacuare a apelor uzate au obligaţia să înscrie sistemul în Registrul de Evidenţă a Sistemelor Individuale Adecvate pentru Colectarea şi Epurarea Apelor Uzate, în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare şi/sau epurare a apelor uzate.
Obligaţia înregistrării revine şi proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a actului normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului, respectiv pana la finalul lunii noiembrie 2022.
Neînregistrarea în Registru constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 lei.
Formularul de înscriere în Registrul de evidenţă a sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate se completează şi se depune la Biroul Registratură din cadrul Primăriei Municipiului Tarnaveni sau se poate trimite la adresa de e-mail: officeprimariatarnaveni.ro.

Formularul poate fi descărcat aici:

FORMULAR UAT Târnăveni (pdf)