ȘTIRI Târnăveni

Tichete sociale de 2000 de lei pentru sprijinirea mamelor cu nou născuți din categorii defavorizate la Târnăveni

Prin Direcția de Asistență Socială Târnăveni, persoanele cele mai defavorizate care au calitatea de destinatari finali, pot solicita sprijin material acordat prin tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți pe baza unei cereri-tip pe care o pot solicita Compartimentului Evidență și Beneficii de Asistență Socială, cam.32, din Primăria municipiului Târnăveni, de luni până vineri, între orele 9.00-12.00, urmând ca după completarea cerererii şi a documentelor aferente acestea să fie depuse la registratura instituției în termenul prevăzut de OUG nr.34/2024, respectiv, nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, în vederea verificării documentelor şi de stabilire a eligibilității petenţilor.
Informații suplimentare se pot obține la Compartimentul Evidenţă şi Beneficii de Asistență Socială, cam.32, din Primăria municipiului Târnăveni, str. Piața Primăriei, nr.7, zilnic, între orele 09:00-12:00, telefon:0265/443400 e-mail: asistenta.sociala@primariatarnaveni.ro sau pe das@primariatarnaveni.ro și office@primariatarnaveni.ro.

Cuplurile mamă-nou-născut defavorizate care beneficiază de măsura de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic şi care au calitatea de destinatari finali prevăzute în grupul-ţintă principal sunt:
a) mamele care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgenţă, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la oricare din componentele venitului minim de incluziune, în baza Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare;
b) mamele cu dizabilităţi care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului;
c) mamele care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, aflate temporar în situații critice de viaţă, respectiv victime ale calamităților, ale violenţei domestice, care se află în situații deosebite de vulnerabilitate sau aflate în alte situații de risc, stabilite prin ancheta socială întocmită de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale la solicitarea persoanei sau sesizarea unui tert;
d) mame care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi care nu deţin acte de identitate;
e) mamele minore care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgenţă, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului;
f) mamele care nasc începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, cetăţeni străini sau apatrizi proveniți din zone de conflict armat.
În situaţia în care copilul este lipsit, temporar sau permanent, de ocrotirea mamei în primele 3 luni de la naşterea copilului, tichetul social pe suport electronic poate fi acordat reprezentantului legal; în situația sarcinii multiple, măsura de sprijin material se acordă pentru fiecare nou-născut.
Valoarea tichetului social pe suport electronic este de 2.000 de lei, acordată într-o tranşă unică pentru fiecare nou-născut, şi are în vedere sprijinirea cuplurilor mamă-nou-născut prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic în vederea achiziţionării de produse de îngrijire a nou-născutului.