ȘTIRI Târnăveni

Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază la Târnăveni de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi

Primăria municipiului Târnăveni, informează populația cu privire la publicarea în Monitorul Oficial, Partea I nr.720/18.07.2022 a OUG nr.113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor, prin care au fost stabilite categoriile de persoane eligibile, cadrul legal privind eligibilitatea cheltuielilor precum și atribuțiile instituțiilor implicate.

Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, în caz de precaritate materială de bază constând în lipsa produselor pentru îngrijirea nou-născutului, acordate în cadrul POAD, şi care au calitatea de destinatari finali sunt:

a) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

b) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi care fac parte din familii beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c) mamele cu dizabilităţi care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului;

d) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, ale violenţei domestice, persoane dependente şi/sau care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, stabilite prin ancheta socială întocmită de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale sau pe baza unui referat de anchetă socială întocmit de autorităţile publice cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale la solicitarea persoanei sau sesizarea unui terţ;

e) mame care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului şi care nu deţin acte de identitate şi care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile civile;

f) mamele minore care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului;

g) mamele care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului, cetăţeni străini sau apatrizi proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.

Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru nou-născuţi pentru destinatarii finali este de 2.000 de lei, este acordat o singură dată pentru un nou-născut şi poate fi utilizat în termenul de valabilitate, doar pe teritoriul României, de către destinatarii finali în termen de şase luni de la data emiterii acestuia numai pentru achiziţionarea produselor de îngrijire pentru nou-născuţi pentru care a fost emis.

Prin Direcția de Asistență Socială, persoanele cele mai defavorizate care au calitatea de destinatari finali, pot solicita sprijin material pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, conform OUG nr.113/2022, pe baza unei cereri-tip pe care o pot obține gratuit la sediul Primăriei municipiului Târnăveni, Compartiment Evidență și Beneficii de Asistență Socială, cam. 32, de luni până vineri, între orele 9.00-12.00, urmând ca după completare, cererea și documentele aferente să fie depuse la cam. 32 din cadrul instituției, în termenul prevăzut de OUG nr.113/2022, respectiv, nu mai târziu de trei luni de la nașterea copilului, în vederea verificării documentelor și de stabilire a eligibilității.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Primăriei municipiului Târnăveni, Compartiment Evidență și Beneficii de Asistență Socială, cam.32, str. Piața Primăriei, nr.7, zilnic, între orele 09:00 – 12:00 , telefon: 0265/443400 sau pe e-mail: asistenta.sociala@primariatarnaveni.ro , das@primariatarnaveni.ro, office@primariatarnaveni.ro .