ȘTIRI Târnăveni

Proiectul bugetului general al municipiului Târnăveni pe anul 2022

Primăria municipiului Târnăveni a publicat proiectul bugetului general al municipiului pentru anul 2022.

În termen de 15 zile calendaristice de la afişare, cei interesaţi pot trimite opinii, sugestii sau propuneri cu valoare de recomandare. Acestea pot fi transmise in scris, prin poştă la sediul Primăriei Municipului Tărnăveni- Piaţa Primariei, nr.7, prin fax la numărul 0265/446312 sau e-mail la adresa office@primariatarnaveni.ro .

Detalii despre proiectul bugetar pentru 2022 (fișiere PDF):

Venituri si Cheltuieli -Buget Local

Venituri si Cheltuieli – Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii

 Lista obiective de investitii

Bugetul creditelor interne pe anul 2022 și estimări pentru anii 2023-2025

Lista obiectivelor de investitii finantate din credite interne