Arăt 1 rezultat(e)
ȘTIRI Târnăveni

În atenția furnizorilor de servicii sociale publici, privați și a asociațiilor profesionale din Municipiul Tarnăveni – întâlnire în 13 decembrie 2023

În conformitate cu art. 112 alin.3 lit.b si art.118 alin. 1 și 2 din Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, autoritățile administrației publice locale elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local, în urma consultării furnizorilor publici şi privați și a asociațiilor profesionale. De asemenea, în vederea aplicării atribuţiilor …