ȘTIRI Târnăveni

Anunţ de participare pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniile: Cultură, Educație, Știință, Sport și Asistență socială la Târnăveni

Municipiul Târnăveni, cu sediul în Târnăveni, jud. Mureş, P-ţa Primăriei nr.7, cod fiscal 4323535, tel: 0265-443400, fax: 0265-446312, e-mail: office@primariatarnaveni.ro, Invită persoanele fizice şi juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile şi fundațiile constituite conform legii, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună oferte în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă, pentru domeniile: Cultură, Educație, Ştiinţă / Sport / Asistență socială.
1. Procedura aplicată pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă a proiectelor din domeniile Cultură, Educație, Ştiinţă / Sport / Asistenţă socială, pe anul 2024, este prevăzuta de art. 6 din Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.
2. Sursa de finanţare a contractului şi valoarea: Bugetul local al municipiului Târnăveni, prin HCL nr.11 din 09.02.2024; Valoare totală: 95.000 lei.
Cultură, Educație, Ştiinţă: 40000 lei
Sport: 40000 lei
Asistenţă socială: 15.000 lei
Durata proiectelor: anul 2024.
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiect: 07.05 2024, ога 15.
5. Adresa la care trebuie depuse propunerile de proiect: Primăria Municipiului Târnăveni, Piața Primăriei nr.7, Birou Registratură.
6. Selecţia şi evaluarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către comisia de evaluare, în perioada 08.05.2024-24.05.2024.
Documentația specifică se poate descărca de pe site-ul Primăriei Municipiului Târnăveni, www.primariatarnaveni.ro (Secţiunea: Informații Publice -Legea 350/2005). sau cu click DIRECT AICI.