ȘTIRI Târnăveni

Municipiul Târnăveni achiziționează, în parteneriat cu Adămuș și Gănești, autobuze și stații de încărcare electrice

Municipiul Târnăveni se angajează într-un viitor ecologic pentru cetăţeni şi companiile locale cu noua achiziție de autobuze şi stații de încărcare electrice.

Primăria și Consiliul Local al Municipiului Târnăveni în parteneriat cu comunele Adămuş şi Găneşti anunţă startul punerii în aplicare a proiectului: Achiziție autobuze electrice pentru operare sistem de transport public în Municipiul Târnăveni şi Zona Urbană Funcțională. Investiția se derulează cu sprijinul financiar integral al Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul Componentei 10 – Fondul Local, investițiile 1.1.1 – Innoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante) şi 1.1.3. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice, pentru care primarul municipiului Târnăveni a semnat un contract de finanţare cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrațiel, în calitate de coordonator de investiții pentru componenta menționată anterior.

„Oportunitatea materializării acestui proiect pentru comunitatea noastră, finantat integral cu fonduri nerambursabile europene, este indiscutabilă. Creșterea calității serviciilor de transport public a fost o prioritate pe care am urmărit-o şi o urmăresc cu consecvenţă, alături de colegii mei din executivul primăriei şi consilierii locali. Și sunt determinat să fructific orice variantă de finantare care aduce bani în bugetul local din alte surse decât cele ale locuitorilor din municipiu. O comunitate se dezvoltă armonios şi sustenabil atunci când oferă servicii publice de un interes major pentru toți locuitorii, companiile sau instituțiile publice care îşi desfășoară activitatea la noi sau în localitățile rurale învecinate. Târnăveniul trebuie să se dezvolte cu fața spre toți vecinii săi și să sprijine orice proiect de apropiere a comunelor din zona urbană funcțională de centrele de interes economic, social, educational sau instituțional ofertate de noi. Vom avea un transport verde, digital şi adaptat ca timpi de deservire nevoilor majorității cetățenilor noştri şi din comunele partenere. Prin proiect vom achiziționa 7 autobuze electrice cu lungimea de 12 m şi 12 stații de încărcare. Anul acesta vom derula procedura de achiziție și vom semna contractul de furnizare cu operatorul economic care va câştiga licitația. Valoarea viitorului contract de furnizare este estimată la peste 4.1 milioane de euro, a declarat primarul municipiului Târnăveni, Sorin Megheșan.

Principalele obiective urmărite de proiect, precum şi impactul materializării acestora şi activităților din proiect, se transpune în:

-reducerea impactului activităților de transport asupra mediului şi locuitorilor (poluarea aerului, zgomot) în cadrul zonei de studiu, prin utilizarea unor mijloace de transport mai puțin poluante și asigurarea unui transfer sustenabil al unei părți din ponderea modală a utilizării autoturismelor personale, către transportul public, asigurându-se diminuări semnificative ale traficul rutier și a emisiilor de CO₂.

-sprijinirea dezvoltării activităților economice din Municipiul Târnăveni prin creşterea atractivității utilizării sistemului de transport public pentru forţa de muncă şi companiile care îşi desfăşoară activitatea aici şi în zona urbană funcțională. Având în vedere trendul de creştere al numărului de călători transportați și desele apariții de suprasolicitare în perioadele orelor de vârf, în consecinţă este necesar adaptarea capacității de transport oferită de sistemul de transport public la nevoia de mobilitate a cetățenilor oraşului prin achiziția autobuzelor de ultimă generație care să corespundă normelor actuale, tendinţelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră şi adaptate pentru toate categoriile de persoane.

-reducerea consumului de carburant şi a costurilor de mentenanță. Având în vedere că autobuzele de ultimă generație sunt mai performante, fiind realizate cu tehnologie de ultimă generație, acest lucru poate ajuta în gestionare și reducerea costurilor de întreţinere şi operare a întregii flote.

-îmbunătățirea nivelului de confort și siguranţă. Acest lucru este posibil, având în vedere că autobuzele de ultimă generație sunt mult mai silentioase, echipate cu sisteme de suspensie performante (perne de aer adaptate în funcţie de sarcina transportată), mult mai sigure de condus de către şoferi. În egală măsură sunt foarte prietenoase şi accesibile pentru persoanele cu dizabilități. În plus, sunt interconectate digital cu aplicații de informare, notificare, plată, monitorizarea călătoriilor etc.